KONFERENCJA

HARMONIA ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO

A BEZPIECZEŃSTWO I ROZWÓJ DZIECI

Rejestracja

Informacje o konferencji

Więzi rodzinne z dziećmi są jednym z czynników, które najlepiej chronią dzieci przed zachowaniami ryzykownymi i popadnięciem w złe towarzystwo. Jak wynika z raportu Komendy Głównej Policji, to właśnie między innymi zmiany w strukturze rodziny – takie jak brak więzi, praca rodziców za granicą lub inne dysfunkcje występujące w rodzinie – powodują, że młodzież szuka akceptacji, zrozumienia oraz wsparcia w nowych środowiskach.

Celem Work-Life Balance jest zachowanie równowagi miedzy pracą i życiem rodzinnym, tak by żaden z tych elementów nie był zdominowany przez ten drugi. Harmonia pomiędzy tymi dwoma ważnymi aspektami życia pomaga w znalezieniu niezbędnego czasu na wychowanie dzieci przez oboje rodziców. Prawidłowo funkcjonująca rodzina stanowi zaś najlepszą formę profilaktyki przed przestępczością dzieci. Niniejsza konferencja ma na celu odpowiedź na pytanie, jak wspierać rodziny w osiągnięciu równowagi między pracą a życiem rodzinnym.

Kiedy?

Data: 15.09.2022
Godzina: 09:30

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

Gdzie?

Centrum Konferencyjne ADN w Browarach Warszawskich
Warszawa, Ul. Grzybowska 56
Biura przy Warzelni, wejście B, IV piętro.

Agenda

930 Rejestracja uczestników
1000

Otwarcie konferencji

Marek Grabowski, Prezes Fundacji Mamy i Taty

1015

Zagadnienie WLB w kontekście przeciwdziałania przestępczości

Dr Marcin Romanowski, Wiceminister Sprawiedliwości

1030

Prezentacja wyników badań

Marek Grabowski, Prezes Fundacji Mamy i Taty

1045

Jak mówić prosto o trudnych sprawach rodziny?

Joanna Napieraj i Katarzyna Szałajko, Ekspertki Fundacja Mamy i Taty

1115

Zdrowie i równowaga psychiczna dzieci w kontekście harmonii życia rodzinnego i zawodowego - obserwacje z gabinetu

Dr Sabina Zalewska, Ekspert Fundacji Mamy i Taty

1135

Aktywizacja osób niepracujących poprzez działania socjalne

Dr Magdalena Wilczek-Karczewska, Ekspert Fundacji Mamy i Taty

1155

Przerwa kawowa

1225

Geneza WLB

Barbara Socha, Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

1245

Podsumowanie analiz prawno-legislacyjnych

Dr Jerzy Słyk, Ekspert Fundacji Mamy i Taty

1305

Dobre praktyki WLB w domu i w pracy

Janusz Wardak, Ekspert Fundacji Mamy i Taty

1325

Panel z pracodawcami

1415

Panel bezpieczeństwo i rozwój dziecka

dr Rafał Lange, Państwowy Instytut Badawczy NASK
dr Maciej Domański, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości
dr Marta Luty-Michalak – socjolog, adiunkt w Instytut Nauk Socjologicznych UKSW

1500

Zakończenie konferencji

Marek Grabowski, Prezes Fundacji Mamy i Taty

1510

Obiad

Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.